You are not logged in. (Login)

Partnerstwo „Budujmy razem” zostało utworzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie (lider partnerstwa) oraz Olsztyńską Izbę Budowlaną, Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie i Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Partnerstwo będzie działało w obszarze tematycznym F Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – „Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznej i innych nowych technologii.”

Aktualności

Subject (hidden)
Author (hidden)
  This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion or the maximum editing time hasn't passed yet.
Subject (hidden)
Author (hidden)
  This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion or the maximum editing time hasn't passed yet.
Subject (hidden)
Author (hidden)
  This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion or the maximum editing time hasn't passed yet.

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30